Municipi

Situació: Segarra

El municipi de Torà es troba situat a l'extrem nord-oriental de la comarca

Dades generals de La Segarra
Seu principal: Cervera
Municipis: 21
Habitants: 17.040 (Cens de 1991)
Km2: 720,18
Clima: Mediterrani
Altitud mitjana: 400 m.
Pluviometria: 500 mm anuals
Formació geològica: Oligocè
Conca hidrogràfica del Segre.


Etiquetes
  • mapes
  • segarra
  • Vols compartir-ho?