Acta 4 de Setembre de 2015

ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
2.- APROVACIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES
3.- APROVACIÓ DE FACTURES
4.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ D’OBRA NÚM. 1 CORRESPONENT A LA REFORMA DELS VESTIDORS DEL PAVELLÓ MUNICIPAL
5.- APROVACIÓ DE MODIFICACIONS DE DETERMINADES SITUACIONS CONTRACTUALS
6.- APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL PER AL CONCURS PER A COBRIR INTERINAMENT LA PLAÇA DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ


Adjunts: PDF Acta-JGL-2015_09_04

Etiquetes
  • Actes Plenari
  • Vols compartir-ho?