Acta 9 de Juliol de 2015

ACTA DE LA REUNIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE TORÀ.

1.- APROVACIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES
2.- APROVACIÓ DE TRANSMISSIONS DE TITULARITAT D’UNA ACTIVITAT
3.- APROVACIÓ DEL CANVI DE RÈGIM DE CONTROL D’UNA ACTIVITAT AMB LLICÈNCIA AMBIENTAL
4.- APROVACIÓ DEL CANVI NO SUBSTANCIAL D’UNA ACTIVITAT AMB LLICÈNCIA AMBIENTAL
5.- APROVACIÓ DE FACTURES
6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES DE LA BORSA DE TREBALL PER A COBRIR LA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU
7.- APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA BORSA DE TREBALL PER A COBRIR LA PLAÇA DE CUINER/A A LA RESIDÈNCIA « MARE DE DÉU DE L’AGUDA »
8.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES DE LA BORSA DE TREBALL PER A COBRIR LA PLAÇA D’EDUCADORS/ES INFANTILS A LA LLAR D’INFANTS DE TORÀ.
9.- APROVACIÓ DE DECLARACIÓ D’INNECESSARIETAT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA DE PARCEL·LACIÓ


Adjunts: PDF Acta-JGL-2015_07_09

Etiquetes
  • Actes Plenari
  • Vols compartir-ho?