Actualitat/Govern municipal

Convocatòria procés selectiu d’una plaça de tècnic/a auxiliar en disseny gràfic en la modalitat de contractació en pràctiques de joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de Garantia Juvenil 2021

Autor: AjTora
dimecres 13 octubre 2021
Torà

El termini per a la presentació de sol·licituds serà fins el dimarts dia 19/10/2021 inclòs

 

Edicte d’aprovació amb caràcter urgent la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el Programa de Garantia Juvenil, segons l’ordre TSF/115/2018 i la resolució TSF/1556/2021.

Per Resolució d’Alcaldia número 180/2021, de data 13 d’octubre de 2021, es va aprovar la convocatòria i les bases específiques per al procés selectiu d’una plaça de tècnic/a auxiliar en disseny gràfic en la modalitat de contractació en pràctiques de joves amb cicle formatiu o grau universitari, inscrits en el programa de Garantia Juvenil 2021, amb caràcter laboral temporal -per un període de 6 mesos- mitjançant concurs de mèrits i amb caràcter de màxima urgència, així com procedir a la seva publicació al tauler d’edictes i a la web municipal i al BOP de Lleida, establint com a últim dia per a la presentació de sol·licituds el dimarts dia 19/10/2021.

Torà, 13 d’octubre de 2021
L’Alcalde,
Magí Coscollola i Andreu

Documents
convocatòria-bases-tècnic-aux-disseny-grafic-PGJ_2021
Instància

Vols compartir-ho?