Actualitat/Govern municipal

Anunci sobre la subvenció rebuda de la Diputació de Lleida per la convocatòria del Pla de Camins de titularitat municipal, anualitat 2016

Autor: AjTora
divendres 29 desembre 2017
Torà

La subvenció rebuda és de 4.930,00 €

 

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Lleida 27/2017, de 31 de juliol, es va acordar atorgar a l’Ajuntament de Torà una subvenció per import de 4.930,00 € amb un pressupost d’actuació de 6.200,06 €.

Gràcies a aquesta subvenció de 4.930,00 € que la Diputació de Lleida ha atorgat a l'Ajuntament de Torà, s’ha pogut efectuar actuacions de conservació, manteniment i reparacions menors en alguns vials del municipi.

Concretament l’actuació duta a terme ha estat per la: “Millora dels camins de l’Alzina, la Planella i del Solà de titularitat municipal”

Vols compartir-ho?