Acte

Convocatòria Ple ordinari

divendres 5 - març - 2021
19 h 00 a ,

Convocatòria Ple ordinari

El divendres 5 de març de 2021, a les 19h, a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 15 de.gener, 20 de gener, 12 de febrer i 19 de febrer de 2021 ).

I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació, si s'escau, de la incoació de l'expedient oe contractació per les obres incloses en el projecte per l'abastament d'aigua al municipi de Torà: Línia del dipòsit de rajolí (M.A.A.S.) al dipòsit de l'Aguda de Torà.
3.- Aprovació, si escau, de la ratificació de la Resolució d'alcaldia núm. 17/2021 i aprovar la pròrroga del Pla local de joventut 2016-2019 durant l'any 2020-2021.
4.- Aprovació, si escau, de la proposta presentada pels grups municipals de Junts per Torà d'Endavant Torà-Primàries Catalunya en relació a temes diversos.
5.- Aprovació, si escau, de la moció presentada pels grups municipals de Junts per Torà i d'Endavant Torà- Primàries Catalunya sobre l'adequació de l'accessibilitat a la piscina municipal per part de persones amb problemes de mobilitat.
6.- Aprovació, si escau, de la moció presentada pels grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Torà i d'Endavant Torà- Primàries Catalunya de suport a l'amnistia.
7.- Aprovació, si s'escau, de l'adhesió al manifest del dia internacional de les Dones, 8 de març de 2021.

II. PART DE CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
8.- Dació en compte de les rendicions trimestrals al ministeri d'hisenda: informe trimestral del període mig de pagament a proveïdors 4rt trimestre 2020
9.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d'alcaldia.
10.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 18/12/2020 i 30/12/2020.
11.- Informes d'alcaldia
12.- Precs i preguntes

L’Alcalde,
Magí Coscollola i Andreu
Torà, 2 de març de 2021

Insertada per: AjTora

Vols compartir-la?

Actes propers