Acte

Convocatòria Ple extraordinari

dimecres 30 - desembre - 2020
19 h 00 a , Torà

Convocatòria Ple extraordinari

El dimecres 30 de desembre de 2020, a les 19h, a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Ratificar la resolució d’alcaldia núm. 195/2020 i aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torà i Consell Comarcal de la Segarra, per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del programa treball i formació
2.- Dació en compte del grau de compliment dels criteris previstos en la disposició addicional setzena del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre inversions financerament sostenibles.
3.- Dació en compte del pla anual de control financer de l’exercici 2020 elaborat per la intervenció de l’Ajuntament.

L’Alcalde,
Magí Coscollola i Andreu
Torà, 24 de desembre de 2020

Insertada per: AjTora

Vols compartir-la?

Actes propers