Acte

Convocatòria Ple extraordinari urgent

divendres 29 - novembre - 2019
21 h 00 a , Torà

Convocatòria Ple extraordinari urgent

El divendres 29 de novembre de 2019, a les 21h, a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Apreciar la urgència de la convocatòria de la sessió.
2.- Aprovació, si escau, de la memòria tècnica “Renovació de la canonada des del dipòsit de Guillons fins l’Aguda i el Ramal des de Guillons fins el dipòsit de Fustegueres”.
3.- Aprovació de l’increment de les retribucions del personal de l’Ajuntament de Torà per a l’any 2019.
4.- Aprovació, si escau, de la modificació núm. 1/2019 del pressupost de l’exercici 2019.
5.- Dació en compte del grau de compliment del criteris previstos en la disposició addicional setzena del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre inversions financerament sostenibles.
6.- Dació compte informe de secretaria intervenció en relació a la distribució del superàvit 2018.
7.- Aprovació, si escau, de la modificació núm. 3/2019 del pressupost de l’exercici 2019 mitjançant crèdit extraordinari (aplicació del superàvit pressupostari per inversions financerament sostenibles).
8.- Aprovació, si escau, de la modificació núm. 4/2019 del pressupost de l’exercici 2019 mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari (aplicació del superàvit pressupostari)
9.- Aprovació, si escau, el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torà per la prestació de les funcions del delegat de protecció de dades.

L’Alcalde,
Magí Coscollola Andreu
Torà, 28 de novembre de 2019

Insertada per: AjTora

Vols compartir-la?

Actes propers