Acte

Convocatòria Ple ordinari

divendres 4 - octubre - 2019
21 h 00 a , Torà

Convocatòria Ple ordinari

El divendres 4 d'octubre de 2019, a les 21:00h, a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 13 de setembre de 2019).

I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació, si s’escau, la declaració d’especial interès i utilitat pública municipal de les obres de reforç de la marquesina del CEIP Sant Gil de Torà.

3.- Aprovació, si s’escau, la ratificació de la Resolució d’alcaldia núm. 123/2019 i aprovar la memòria valorada per la connectivitat i accés a l’espai sobre la muralla a través de la plaça Jaume Coberó, de Torà.
4.- Aprovació, si s’escau, del projecte reduït denominat “Actuacions d’urgència per a l’estabilitat i la seguretat del tram de muralla del carrer Llanera, a Torà”.

II. PART DE CONTROL
5.- Donar compte de la relació de decrets/resolucions d’alcaldia.
6.- Donar compte de les següents actes de la Junta de Govern Local: 30/07/2019.
7.- Informes d’alcaldia .
8.- Precs i preguntes.

Insertada per: AjTora

Vols compartir-la?

Actes propers