Acte

Convocatòria Ple ordinari

divendres 5 - abril - 2019
21 h 00 a , Torà

Convocatòria Ple ordinari

El divendres 5 d'abril de 2019, a les 21h, a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors ( 8 de març i 1 d’abril de 2019).

I. PART RESOLUTIVA
2.- Aprovació inicial, si escau, del projecte tècnic de Restauració de la coberta de l’església de Sant Martí de Llanera.
3.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud presentada per a la bonificació de la quota corresponent a l’impost sobre construccions instal·lacions i obres

II. PART DE CONTROL
4.- Donar compte de la relació de decrets.

5.- Informes d’alcaldia .

6.- Precs i preguntes

Insertada per: AjTora

Vols compartir-la?

Actes propers