Acte

Convocatòria Ple ordinari

divendres 7 - setembre - 2018
21 h 00 a , Torà

Convocatòria Ple ordinari

El divendres 7 de setembre de 2018, a les 21h, a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes anteriors (6 i 27 de juny de 2018).

I. PART RESOLUTIVA
2.- Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost prorrogat de l’exercici 2017.

II. PART DE CONTROL
3.- Donar compte de la relació de decrets.

4.- Donar compte de les rendicions al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública: període mig de pagament a proveïdors 2n trimestre de 2018.
5.- Aprovació, si s’escau, de la moció per l’accés de tots els municipis a la xarxa de carreteres, a petició de l’Assemblea local de la CUP.
6.- Informes d’alcaldia .

7.- Precs i preguntes.

Insertada per: AjTora

Vols compartir-la?

Actes propers