Acte

Convocatòria Ple extraordinari

divendres 27 - juliol - 2018
21 h 00 a , Torà

Convocatòria Ple extraordinari

El divendres 27 de juliol de 2018, a les 21h, a la sala d'actes de l'Ajuntament amb el següent ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA DECLARACIÓ DE LESIVITAT DE L’ACTA DE RECEPCIÖ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL PP2 “L’AGUDA SUD” AMB MESURES CAUTELARS

De conformitat amb l’Ordre del dia esmentat, sou convocat/da a la referida sessió, en primera convocatòria i de no existir el quòrum de constitució requerit, quedarà automàticament convocada la seva celebració, en segona convocatòria, 48 hores després, pregant-vos que en cas de no poder assistir-hi, ho manifesteu a aquesta Alcaldia, a través de la Secretaria o Registre de l’Ajuntament, al telèfon 973.473.028, indicant els motius que ho justifiquin.Insertada per: AjTora

Vols compartir-la?

Actes propers