Acte

Convocatòria Ple ordinari

divendres 2 - juny - 2017
21 h 30 a , Torà

cartell Convocatòria Ple ordinari

Divendres 2 de juny 2017 a les 21:30 hores a la sala d'actes de l'ajuntament

ORDRE DEL DIA:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior ( 5 de maig de 2017).

2.- Aprovació, si s’escau, del codi de conducta dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Torà.
3.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’ordenança municipal de gossos perillosos.
4.- Aprovació, si s’escau, de la bonificació del 95 % de l’ICIO presentada pel Club de tennis Torà.

5.- Donar compte de les rendicions fetes al ministeri d’economia i hisenda: informes trimestrals de lluita contra la morositat i període mig de pagament a proveïdors 1r trimestre 2017.

6.- Donar compte de la relació de decrets.
7.- Informes d’alcaldia .

8.- Precs i preguntes.


Insertada per: AjTora

Vols compartir-la?

Actes propers