Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Torà: la zona nova

El desenvolupament urbaní­stic dels ss. XIX i primera meitat del XX i es caracteritza per sobrepassar el concepte de recinte clos emmurallat a favor de la idea d'espais oberts i amb una certa planificació urbaní­stica, que permeten crear nous barris i la ubicació de la incipient indústria.
image


L'exemple paradigmàtic de l'influx modernista és la casa Trilla, de principis del s. XX, barreja d'estils que conjuga l'esperit neomedieval amb la decoració "art noveau" i amb un estil més clàssic. D'època més recent destacar, la casa Santamaria de ressó modernista ( plaça de la Creu) i algunes cases de la carretera de Solsona.
image


A partir dels anys 70's, s'inicia una fase expansiva molt important amb la creació de nous barris residencials i la delimitació de zones industrials. Tantmateix comença també la fal·lera constructiva de blocs de vivendes, fruit de l'especul·lació del sòl, que suposen un greu trencament de l'estètica general de la població.
image