Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Torà

Codi
252234
Comarca
Solsonès
Població
1.236
Superfície
93,31
Densitat
13,2
Altitud
448

Superfície (km²)

Municipi
93,31
Comarca
_
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
13,2
Comarca
_
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
622
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
614
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
1.236
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
144
Comarca
_
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
787
Comarca
_
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
224
Comarca
_
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
81
Comarca
_
Catalunya
256.461

Població

Municipi
1.236
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
71
Comarca
_
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
413
Comarca
_
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
106
Comarca
_
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
32
Comarca
_
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
622
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
73
Comarca
_
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
374
Comarca
_
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
118
Comarca
_
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
49
Comarca
_
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
614
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
965
Comarca
_
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
77
Comarca
_
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
194
Comarca
_
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
1.236
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.038
Comarca
_
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
198
Comarca
_
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
1.236
Comarca
_
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
518
Comarca
_
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
104
Comarca
_
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
622
Comarca
_
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
520
Comarca
_
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
94
Comarca
_
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
614
Comarca
_
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
13
Comarca
457
Catalunya
197.314

Dones residents a l'estranger

Municipi
25
Comarca
391
Catalunya
189.172

Població resident a l'estranger

Municipi
38
Comarca
848
Catalunya
386.486

Població resident

Municipi
1.224
Comarca
_
Catalunya
7.792.611

Població estacional ETCA

Municipi
-14
Comarca
_
Catalunya
_

Població ETCA

Municipi
1.210
Comarca
_
Catalunya
_

Pob. ETCA / pob. resident (%)

Municipi
98,9
Comarca
_
Catalunya
_

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
170
Comarca
_
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
50
Comarca
_
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
3
Comarca
_
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
8
Comarca
_
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
11
Comarca
_
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
12
Comarca
_
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
11
Comarca
_
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
23
Comarca
_
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
6
Comarca
_
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
132
Comarca
_
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
123
Comarca
_
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
123
Comarca
_
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
81
Comarca
_
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
30
Comarca
_
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
492
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Llars d'una persona

Municipi
132
Comarca
_
Catalunya
762.624

Llars de dues per. o més (sense nucli)

Municipi
27
Comarca
_
Catalunya
159.150

Llars de parelles sense fills

Municipi
84
Comarca
_
Catalunya
597.161

Llars de parelles amb fills

Municipi
168
Comarca
_
Catalunya
965.843

Llars monoparentals

Municipi
72
Comarca
_
Catalunya
430.471

Llars amb dos nuclis o més

Municipi
9
Comarca
_
Catalunya
74.108

Llars

Municipi
492
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-21
Comarca
_
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-2
Comarca
_
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
-23
Comarca
_
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
28
Comarca
_
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
21
Comarca
_
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
7
Comarca
_
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
21
Comarca
_
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
28
Comarca
_
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-9,57
Comarca
_
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
-12,76
Comarca
_
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
-21,53
Comarca
_
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
1.272
Comarca
_
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
1.172
Comarca
_
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.183
Comarca
_
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
889
Comarca
_
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
1.272
Comarca
_
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
5
Comarca
_
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
15
Comarca
_
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
24
Comarca
_
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
16,4
Comarca
_
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
37,3
Comarca
_
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
20,4
Comarca
_
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
25,9
Comarca
_
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
914
Comarca
_
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
78,6
Comarca
_
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
905
Comarca
_
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
59,8
Comarca
_
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
890
Comarca
_
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
75,6
Comarca
_
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
911
Comarca
_
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
77,1
Comarca
_
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
573
Comarca
_
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
39
Comarca
_
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
612
Comarca
_
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
474
Comarca
_
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
1.086
Comarca
_
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
310
Comarca
3.775
Catalunya
1.894.610

Dones

Municipi
270
Comarca
3.175
Catalunya
1.694.280

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
580
Comarca
6.945
Catalunya
3.588.890

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
615
Comarca
7.410
Catalunya
3.775.270

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
185
Catalunya
10.470

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
60
Comarca
1.070
Catalunya
465.470

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
390
Catalunya
158.595

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
390
Comarca
2.860
Catalunya
2.459.520

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
480
Comarca
4.500
Catalunya
3.094.055

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
35
Comarca
485
Catalunya
20.840

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
115
Catalunya
36.380

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
25
Comarca
230
Catalunya
70.065

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
65
Comarca
895
Catalunya
435.280

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
130
Comarca
1.720
Catalunya
562.560

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
1.630
Catalunya
555.425

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
140
Comarca
1.430
Catalunya
744.450

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
240
Comarca
1.445
Catalunya
744.015

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.050.165

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
480
Comarca
4.500
Catalunya
3.094.055

Comptes de cotització

Municipi
47
Comarca
612
Catalunya
247.599

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
375
Comarca
_
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
986,34
Comarca
_
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
152
Comarca
_
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
166
Comarca
_
Catalunya
795.474

Total

Municipi
318
Comarca
_
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
2,7
Comarca
_
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
4,2
Comarca
_
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
3,6
Comarca
_
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
19,4
Comarca
_
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
1,1
Comarca
_
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
31
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
16,2
Comarca
_
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
14,8
Comarca
_
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
31
Comarca
_
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
491
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
274
Comarca
_
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
765
Comarca
_
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
64,2
Comarca
_
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
327
Comarca
_
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
108
Comarca
_
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
57
Comarca
_
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
492
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
22
Comarca
_
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
12
Comarca
_
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
24
Comarca
_
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
156
Comarca
_
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
93
Comarca
_
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
195
Comarca
_
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
12
Comarca
_
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
492
Comarca
_
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
100,7
Comarca
_
Catalunya
100

RFDB (milers €)

Municipi
19.998
Comarca
_
Catalunya
142.363.357

RFDB per habitant (euros)

Municipi
15.871
Comarca
_
Catalunya
18.356

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
86,5
Comarca
_
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
1.090
Comarca
_
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
40.782
Comarca
_
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
249
Comarca
_
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
20.102
Comarca
_
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.396
Comarca
_
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
3.667
Comarca
_
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
500
Comarca
_
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
4.167
Comarca
_
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
3.095
Comarca
_
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
116
Comarca
_
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
312
Comarca
_
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
118
Comarca
_
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
10
Comarca
_
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
13
Comarca
_
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
3.667
Comarca
_
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
126
Comarca
_
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
32
Comarca
_
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.259
Comarca
_
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
1.873
Comarca
_
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
974
Comarca
_
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
62.980
Comarca
_
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
240.343
Comarca
_
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
969
Comarca
_
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
1
Comarca
_
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
2
Comarca
_
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
46
Comarca
_
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
_
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
49
Comarca
_
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
797
Comarca
_
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
88
Comarca
_
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
209
Comarca
_
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
59
Comarca
_
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
1.153
Comarca
_
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,9
Comarca
_
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
63,5
Comarca
_
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
4
Comarca
_
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
862,06
Comarca
_
Catalunya
3.823.878,74