Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En xifres

Torà

Codi
252234
Comarca
Segarra
Població
1.209
Superfície
93,31
Densitat
13
Altitud
448

Superfície (km²)

Municipi
93,31
Comarca
722,72
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
13
Comarca
32,4
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
607
Comarca
12.270
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
602
Comarca
11.142
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
1.209
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
147
Comarca
3.644
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
775
Comarca
15.632
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
212
Comarca
3.249
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
75
Comarca
887
Catalunya
250.143

Població

Municipi
1.209
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
79
Comarca
1.886
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
403
Comarca
8.487
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
98
Comarca
1.557
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
27
Comarca
340
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
607
Comarca
12.270
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
68
Comarca
1.758
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
372
Comarca
7.145
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
114
Comarca
1.692
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
48
Comarca
547
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
602
Comarca
11.142
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
972
Comarca
15.383
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
77
Comarca
1.638
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
160
Comarca
6.391
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
1.209
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.048
Comarca
16.934
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
161
Comarca
6.478
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
1.209
Comarca
23.412
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
518
Comarca
8.639
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
89
Comarca
3.631
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
607
Comarca
12.270
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
530
Comarca
8.295
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
72
Comarca
2.847
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
602
Comarca
11.142
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
14
Comarca
334
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
23
Comarca
317
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
37
Comarca
651
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
155
Comarca
4.075
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
45,2
Comarca
78,2
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
5
Comarca
103
Catalunya
29.832

Naixements. Nenes

Municipi
3
Comarca
99
Catalunya
28.632

Naixements

Municipi
8
Comarca
202
Catalunya
58.464

Defuncions. Homes

Municipi
10
Comarca
127
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
5
Comarca
119
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
15
Comarca
246
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
5
Comarca
49
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-19
Comarca
82
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
8
Comarca
81
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
-11
Comarca
163
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
16
Comarca
283
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
15
Comarca
160
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
7
Comarca
62
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
9
Comarca
221
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
16
Comarca
283
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
143
Comarca
4.694
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
11,61
Comarca
22,52
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-4,23
Comarca
1,53
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
15,83
Comarca
20,99
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
1.272
Comarca
21.009
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
1.172
Comarca
16.973
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.183
Comarca
17.647
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
889
Comarca
13.379
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
0
Comarca
1.532
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
1.272
Comarca
22.541
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
1
Comarca
4
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
3
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
1
Comarca
7
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
1
Comarca
7
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
5
Comarca
47
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
13
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
2
Comarca
46
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
15
Comarca
129
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
24
Comarca
247
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
20,2
Comarca
25
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
36,2
Comarca
33,4
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
19,6
Comarca
20,2
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
24
Comarca
21,5
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
939
Comarca
14.417
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
74,9
Comarca
66,5
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
922
Comarca
13.945
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
85,8
Comarca
83,7
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
922
Comarca
14.051
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
60
Comarca
60,2
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
46,8
Comarca
47
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
928
Comarca
14.349
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
533
Comarca
9.891
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
149
Comarca
2.666
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
682
Comarca
12.557
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
606
Comarca
10.524
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
1.124
Comarca
19.034
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
314
Comarca
6.334
Catalunya
1.807.130

Dones

Municipi
267
Comarca
4.583
Catalunya
1.601.203

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
581
Comarca
10.917
Catalunya
3.408.333

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
610
Comarca
11.474
Catalunya
3.586.318

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
16
Comarca
306
Catalunya
9.873

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
63
Comarca
5.946
Catalunya
448.553

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
14
Comarca
240
Catalunya
147.226

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
384
Comarca
2.924
Catalunya
2.267.176

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
477
Comarca
9.416
Catalunya
2.872.828

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
38
Comarca
519
Catalunya
21.855

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
7
Comarca
222
Catalunya
37.861

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
28
Comarca
231
Catalunya
69.826

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
68
Comarca
1.136
Catalunya
426.501

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
141
Comarca
2.108
Catalunya
556.043

Afiliacions a centres SS fins a 50 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
238
Comarca
3.478
Catalunya
1.250.039

Afiliacions a centres SS de 51 a 250 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
239
Comarca
1.793
Catalunya
672.962

Afiliacions a centres SS de 251 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
4.145
Catalunya
949.827

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
477
Comarca
9.416
Catalunya
2.872.828

Comptes de cotització

Municipi
48
Comarca
694
Catalunya
243.389

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
370
Comarca
5.001
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
824,16
Comarca
867,31
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
153
Comarca
2.268
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
161
Comarca
2.152
Catalunya
775.829

Total

Municipi
314
Comarca
4.420
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
4,7
Comarca
54,4
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
5,6
Comarca
206,9
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
2,2
Comarca
59,7
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
34,1
Comarca
515,6
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,5
Comarca
64
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
47
Comarca
900,6
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
17,8
Comarca
379,2
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
29,3
Comarca
521,4
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
47
Comarca
900,6
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
478
Comarca
8.605
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
106
Comarca
1.243
Catalunya
470.081

Habitatges familiars buits

Municipi
184
Comarca
1.899
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
768
Comarca
11.747
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
377
Comarca
5.817
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
67
Comarca
2.084
Catalunya
582.701

Habitatges familiars principals

Municipi
478
Comarca
8.605
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
167
Comarca
2.507
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals

Municipi
478
Comarca
8.605
Catalunya
2.944.944

RFDB (milers d'euros)

Municipi
20.032
Comarca
335.685
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
16,4
Comarca
14,8
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
90,1
Comarca
81,1
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
1.073
Comarca
18.491
Catalunya
5.855.886

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
41.355,1
Comarca
37.029,3
Catalunya
70.537,2

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
252,3
Comarca
314
Catalunya
485,9

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
19.065
Comarca
21.861
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.099
Comarca
6.032
Catalunya
7.193

IPPF. Patrimoni total per declarant (euros)

Municipi
232.195
Comarca
416.177
Catalunya
516.035

IPPF. Declaració d'actius reals (%)

Municipi
34,4
Comarca
41,2
Catalunya
37,4

IPPF. Declaració d'actius financers (%)

Municipi
65,6
Comarca
58,8
Catalunya
62,6

Superfície de terres llaurades

Municipi
3.022
Comarca
40.986
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
303
Comarca
2.682
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
3.326
Comarca
43.668
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
2.989
Comarca
39.747
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
10
Comarca
690
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
22
Comarca
424
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
2
Comarca
125
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
3.022
Comarca
40.986
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
4
Comarca
44
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
83
Comarca
1.268
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
87
Comarca
1.312
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
62
Comarca
953
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
25
Comarca
359
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
87
Comarca
1.312
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
438
Comarca
10.062
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
508
Comarca
5.205
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
59
Comarca
427
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
27.264
Comarca
338.812
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
150.220
Comarca
1.426.695
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
35
Comarca
5.627
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
1
Comarca
18
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
2
Comarca
9
Catalunya
3.083

Places d'hotels

Municipi
46
Comarca
251
Catalunya
318.954

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
351

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
262.346

Turisme rural

Municipi
4
Comarca
48
Catalunya
2.514

Places de turisme rural

Municipi
49
Comarca
377
Catalunya
20.190

Turismes

Municipi
796
Comarca
13.584
Catalunya
3.554.258

Motocicletes

Municipi
95
Comarca
1.666
Catalunya
882.094

Vehicles industrials

Municipi
221
Comarca
4.022
Catalunya
779.051

Altres vehicles

Municipi
56
Comarca
1.111
Catalunya
172.003

Parc de vehicles

Municipi
1.168
Comarca
20.383
Catalunya
5.387.406

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,02
Comarca
1,27
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
56,6
Comarca
57,5
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
5
Comarca
59
Catalunya
15.740

Generació de residus (tones)

Municipi
863,82
Comarca
100.229,1
Catalunya
3.812.262,98

Document Actions