Secció

Municipi

Ramon Bagà Trullols nasqué a Torà l'any 1775

Ramon Bagà Trullols

dilluns 20 març 2017
Personatges
Torà,1775 – Barcelona,1853 Hisendat i senador per Lleida el 1841

Xavier Bosch i Comelles

Xavier Bosch i Comellas

divendres 9 desembre 2011
Personatges
Torà 1882-1936. Beneficiat i organista de la parròquia de sant Gil de Torà

Convent de sant Antoni de Pàdua de Torà

Llorenç Martí­ i Far

dimarts 30 agost 2011
Personatges
Nascut a Torà el 29 de setembre de 1704, fill de Josep Martí­, notari, i de Mariagna Far, va ser pare franciscà.

Antiga casa Mujal, avui cal Guatlles

Joan-Antoni Mujal i de Gibert

dimecres 17 agost 2011
Personatges
Nascut a Torà el 29 de gener de 1732, fill de Baptista Mujal, Capità i de Josepa Mujal i de Gibert, va ser catedràtic de lleis a la Real i Pontificia Universitat Literària de Cervera

Els Miquelets, fusellers voluntaris

Francesc Torres i Jordana

dimarts 14 juny 2011

Nascut a Torà el 20 d'agost de 1677, fill de Pere Torres i Elisabet, va ser coronel de fusellers de la Diputació catalana

Jeroni Giribets fóu rector de l'església de sant Miquel de Fontanet

Jeroni Giribets

divendres 7 gener 2011
Personatges
Torà, Segarra, 1678 - 1744. Eclesiàstic, rector de Fontanet. Publicà panegí­rics religiosos i deixà inèdita una Descripció de la muntanya de Montserrat i de son santuari, en vers.

LLuí­s Companys entre Martí­ Esteve i Ventura Gassol, membres d'Esquerra Republicana de Catalunya i del govern de la Generalitat, retornant del presidi on havien estat empresonats fruit del moviment polí­tic català del 6 i 7 d'octubre de 1934

Martí­ Esteve i Guau

dijous 31 desembre 2009
Personatges
(Torà, Segarra 1895 - Ciutat de Mèxic, 1977) fou un destacat polí­tic català i conseller de finances de la Generalitat de Catalunya

Jocs Florals de la Llengua Catalana 1973, celebrats a Mèxic. Part del Consistori: Francesca Domingo d'Ollé, Pere Foix, Pere Bosch Gimpera, Núria Parés i Agustí­ Cabruja.

Pere Foix i Cases

dimecres 7 octubre 2009
Personatges
Torà,1893-Barcelona,1978. El seu nom complet era: Pere Carles Josep Foix Cases

Mons. Gil Esteve i Tomàs segons pintura de Antonio Martí

Mons. Gil Esteve i Tomàs

divendres 25 setembre 2009
Personatges
Torà, 1798 - Tarassona 1860, prelat i bisbe

Jaume Coberó

Jaume Coberó i Coberó

divendres 20 febrer 2004
Personatges
Breu repàs a la vida i al treball de Jaume Coberó i Coberó, cronista de la història local (Torà, 1920-2004). Biografia elaborada en base a una breu autobiografia que ens ha deixat el Jaume, i els records de les converses que vaig tenir amb ell

Vols compartir-ho?