Actualitat/Govern municipal

Anunci sobre la subvenció rebuda de l'IEI pel pla econòmic per a ens locals en l'àmbit de la cultura de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de Lleida per a l'any 2020

Autor: AjTora
dimarts 30 març 2021
Torà

La subvenció és de 4.701 €

 

Per la Junta Rectora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, a la sessió numero 2, celebrada el dia 22 de maig de 2020, s’efectuà l’aprovació inicial del pla i per Decret de la Presidència número 268, d’1 de juliol de 2020, es deixà constància de l’aprovació definitiva, dels imports atorgats als ens locals. En el cas de l’Ajuntament de Torà es va acordar atorgar a l’Ajuntament de Torà una subvenció per import de 4.701,00 € per l’actuació del Pla econòmic per a ens locals en l’àmbit de la cultura de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, per a l’any 2020

Gràcies a aquesta subvenció l'Ajuntament de Torà ha pogut efectuar les activitats de CONCERT DE MUSICA BARROCA A VALLFEROSA. FESTIVAL ESPURNES BARROQUES, EXHIBICIÓ DE CINEMA i CONCERT AIMS FESTIVAL 2020.

Amb la col·laboració de: Institut d'Estudis Ilerdencs i Diputació de Lleida.
Promotor: Ajuntament de Torà

Vols compartir-ho?