Actualitat/Societat

Festes locals 2021

Autor: AjTora
dijous 16 juliol 2020
Torà

24 de maig i 1 setembre

 

L’Ajuntament de Torà , en sessió plenària ordinària , celebrada el 3 de juliol de 2020, amb el quòrum requerit per la normativa vigent , va aprovar l’acord de la “Proposta de fixació de les Festes Loclas del Municipi de Torà per l’any 2021.

Seran:

24 de maig ( dilluns de segona pasqua).
1 setembre ( dimecres).

Vols compartir-ho?