cat /etc/shadow Desplaçament de l’equip mòbil d’expedició del D.N.I. a Torà | Ajuntament de Torà


Warning: file_put_contents(/cms7.core/botspy0/2019-04-23.log): failed to open stream: Permission denied in /home/toracat/public_html/class/defines.php on line 274

Actualitat/Societat

Desplaçament de l’equip mòbil d’expedició del D.N.I. a Torà

Autor: AjTora
dijous 3 maig 2018
Torà

Els dies 29 i 31 de maig

 

L’Equip Mòbil d’expedició del D.N.I. (Document Nacional d’Identitat), es traslladarà a Torà els dies 29 i 31 de maig. L'expedició es realitzarà a la Sala d'Actes de l'Ajuntament

El primer dia, 29 de maig, per a la recollida de dades i el segon dia, 31 de maig, per el lliurament dels documents.

Durant aquest semestre, i com a norma general, podrem admetre un màxim de 80 persones per dia.

PER AL CONEIXEMENT DEL PÚBLIC
Es recorda a les persones que emprin aquest servei, que hauran de comparèixer dos dies. Un per a l’obtenció de dades i l’altre per recollir el carnet.

Vols compartir-ho?