Actualitat/Polí­tica

La Comissió Territorial d’urbanisme de Lleida dóna conformitat al Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals de Torà

Autor: editor
dimecres 11 desembre 2013
Torà

L’Ajuntament el va presentar a la comissió, amb modificacions, el passat mes d'agost

 

La Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida dóna conformitat al text refós del Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals de Torà, promogut i tramès per l'Ajuntament, incorporant aquestes prescripcions:

S’afegeix a l’article 37: Cal tenir en compte les prescripcions de l’informe dels Serveis Tècnics Vies i Obres de la Diputació de Lleida.

S’afegeix a l’article 2.2 de la normativa el redactat següent:
S’haurà de sotmetre a avaluació ambiental els projectes de rehabilitació dels elements inclosos en els espais protegits PEIN i Xarxa Natura.


Adjunts: PDF Aprovació Urbanisme Cataleg Masies Torà

Vols compartir-ho?