Resultats de l'etiqueta

edicte

Edicte d’elecció de jutge/essa de pau substitut

Edicte d’elecció de jutge/essa de pau substitut

dijous 20 juny 2019
Govern municipal Termini de 20 dies hàbils per a presentar instàncies

Edicte d’aprovació inicial de la Memòria tècnica valorada: actuacions en matèria de gestió forestal sostenible al municipi de Torà

Edicte d’aprovació inicial de la Memòria tècnica valorada: actuacions en matèria de gestió forestal sostenible al municipi de Torà

divendres 23 novembre 2018
Govern municipal A informació pública per un termini de 30 dies

Aprovació definitiva Memòria Tècnica Valorada aigüats novembre 2015

divendres 3 juny 2016
Edictes

Aprovació definitiva algunes ordenances fiscals

divendres 3 juny 2016
Edictes

Aprovació inicial projecte obres local bar camp futbol

divendres 3 juny 2016
Edictes

Anunci modificació del Programa d'actuació comarcal (PAC) del Consell Comarcal de la Segarra

dilluns 23 maig 2016
Edictes

Licitació concessió gestió manteniment piscines i explotació bar-estiu 2016

divendres 6 maig 2016
Edictes

Aprovació defintiva Ordenança Reguladora Transparència i Administració electrònica

divendres 6 maig 2016
Edictes

Canvi tresorer Corporació

dilluns 25 abril 2016
Edictes

Licència urbanística en SNU

dilluns 25 abril 2016
Edictes Ampliació de l’explotació ramadera avícola d’engreix ­Granja Masnou,scp­

Modificació provisional taxes

dimarts 19 abril 2016
Edictes

cartell Ordenança reguladora de transparència i administració electrònica

Ordenança reguladora de transparència i administració electrònica

divendres 12 febrer 2016
Edictes L'Ajuntament de Torà en sessió plenària ordinària realitzada el 5 de febrer de 2016, va aprovar: Primer. Aprovar inicialment l'Ordenança Reguladora de Tra

Danys per l'aigüat del dia 2 de Novembre 2015

Aprovació inicial d’una Memòria tècnica valorada

divendres 12 febrer 2016
Edictes En sessió Plenària ordinària, de data 5 de febrer de 2016, l’Ajuntament de Torà va aprovar inicialment la Memòria tècnica valorada: Arranjament dels dan

cartell Aprovació definitiva modificació pressupost 1/2015

Aprovació definitiva modificació pressupost 1/2015

divendres 12 febrer 2016
Edictes ANUNCI L’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 1/2015, finançat mitjançant majors i nous ingressos recaptats i amb anul∙lacio

Acta Ple 5 febrer de 2016

divendres 5 febrer 2016
Actes Plens

Exposició pública llicència urbanística 'Cal Miralles' de Sant Serni

dilluns 1 febrer 2016
Edictes AJUNTAMENT DE TORÀ Exposició pública llicència urbanística EDICTE Sol∙licitada per la Sra. Ma. Dolors Casas i Pons, llicència urbanística relati

Edicte num 1/2015 de suplement de crèdit i crèdit estraordinari

dimecres 13 gener 2016
Edictes AJUNTAMENT DE TORÀ Anunci exposició pública En data 30 de desembre de 2015 el Ple de l’Ajuntament va aprovar provis

Edicte d'aprovació inicial memòria valorada

dimecres 18 novembre 2015
Edictes La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Torà en sessió ordinària celebrada el dia 11 de novembre de 2015, va prendre el següent acord: 1r. Aprovar i

Exposició pública modificació d'Ordenances Fiscals any 2016

Modificació d'Ordenances Fiscals any 2016

dimarts 17 novembre 2015
Edictes Edicte modificació ordenança El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 6 de novembre de 2015, va acordar aprovar provisionalment per a l’exerc

Edicte núm. 73 de 17 d'abril de 2015

divendres 17 abril 2015
Edictes expedient per determinar la titularitat sobre el camí situat a la Partida dels horts de les Marites

Vols compartir-ho?