Resultats de l'etiqueta

bar i piscines

Piscines municipals de Torà

Contractació de l’explotació del bar i el servei de manteniment de les piscines municipals per la temporada d’estiu 2018

dilluns 28 maig 2018
Govern municipal Data límit de presentació: 8 dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Perfil del Contractant

Vols compartir-ho?